nerkowa

Encyklopedia PWN

zbiorniczek wewnątrz nerki, umiejscowiony w okolicy jej wklęsłego brzegu przyśrodkowego (wnęki nerki);
gwałtowne bóle w okolicy lędźwiowej;
nerkowe ciałko, ciałko nerkowe Malpighiego, dawniej zw. torebka Bowmana,
początkowy, ślepo zakończony odcinek nefronu;
współczynnik oczyszczania osocza krwi;
anat. umiejscowiona w korze nerki część filtracyjna nefronu, w której rozpoczyna się proces tworzenia moczu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia