nazwowa

Encyklopedia PWN

log. wyrażenie zawierające zmienne, z których co najmniej jedna jest wolna (zmienna logiczna), i przekształcające się w nazwę w rezultacie podstawienia odpowiednich wyrażeń stałych w miejsce zmiennych wolnych,
wyrażenie występujące w funkcji log., pozbawione samodzielnego znaczenia, skrótowy zapis (zwykle znak literowy) zastępujący wyrażenie sensowne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia