naziemną

Encyklopedia PWN

fr.-niem.-wł. pocisk rakietowy dalekiego zasięgu;
sztuczny satelita Ziemi, służący do retransmisji sygnałów przesyłanych (za pomocą fal radiowych) z satelitarnych stacji naziemnych.
akwedukt
[łac. aquaeductus < aqua ‘woda’, ductus ‘prowadzenie’],
konstrukcja doprowadzająca wodę przewodem (kanałem lub rurociągiem), pod wpływem siły ciężkości, ze źródła (położonego odpowiednio wysoko) na znaczne odległości, ponad przeszkodami terenowymi (rzekami, drogami, dolinami, górami), czasem też przy wykorzystaniu tuneli.
almiki, myszoryjki, Solenodontidae,
rodzina niewielkich ssaków z rzędu owadożernych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia