naziemną

Encyklopedia PWN

Intelsat Wymowa, ang. International Telecommunications Satellite Organization Wymowa, Międzynarodowa Organizacja Łączności Satelitarnej,
organizacja (konsorcjum) zajmująca się realizacją globalnego systemu radiokomunikacji satelitarnej I.;
kolej linowo-terenowa, kolej linowa naziemna,
kolej naziemna, której wagony są ciągnione przez linę zamkniętą i poruszają się po jednym torze (dwuszynowym), z mijanką;
pomiary instrumentalne wartości elementów meteorologicznych oraz obserwacje wizualne (wzrokowe) obiektów (np. chmur, cząstek opadowych) i zjawisk atmosferycznych, wykonywane w celu poznania aktualnego stanu atmosfery.
telewizja, jako ponadregionalna sieć, rozpoczęła działalność 17 I 1998, ma 10 stacji nadawczych w środkowej Polsce.
nawigacja
[łac. navigatio ‘żegluga’],
prowadzenie obiektu ruchomego (statku wodnego, powietrznego lub kosmicznego, pojazdu lądowego); także nauka o sposobach, metodach i środkach technicznych prowadzenia obiektów ruchomych według wyznaczonej trasy, wyboru trasy, wyznaczania pozycji obiektów ruchomych i nieruchomych (wspomaganie geodezji) oraz wyznaczania błędów pomiarów pozycji.
telekom. projekt radiowej nadawczo-odbiorczej stacji telekomunik., przewidzianej do umieszczenia w stratosferze (w balonie lub w samolocie, na wys. 16–22 km) i przeznaczonej do retransmisji sygnałów radiowych przesyłanych między naziemnymi stacjami radiowymi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia