naziemną

Encyklopedia PWN

DME, ang. Distance Measuring Equipment, odległościomierz radiowy,
międzynar. standardowy system impulsowy do pomiaru odległości statku powietrznego;
Galileo
[gälılẹıou],
globalny system nawigacji satelitarnej budowany od 1999 przez UE i Europejską Agencję Kosmiczną (ESA);
geodezja
[gr. gḗ ‘ziemia’, daíōmai ‘dzielę’],
jedna z nauk o Ziemi zajmująca się wyznaczaniem jej kształtu i rozmiarów, pomiarami całej planety lub dowolnych jej części.
dział techniki obejmujący całokształt procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką (wzbogacanie kopaliny) w celu racjonalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb użytkowników; również dział gospodarki.
huby, żagwie,
bot. potoczna nazwa funkcjonalnej grupy gatunków utworzonej na podstawie podobieństwa morfologicznego, konsystencji owocników i porażonego podłoża, nie mających wspólnego pochodzenia, nie stanowiących taksonu (jednostki) systematycznego;
hypogeum
[łac. < gr.],
w starożytności podziemne pomieszczenie służące jako grobowiec lub miejsce kultu bóstw;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia