naziemną

Encyklopedia PWN

system obrony na przewidywanym obszarze natarcia (desantu) przeciwnika z rozmieszczonymi wg określonego schematu licznymi grupami min
Zglenicki Witold Leon, ur. 6 I 1850, Wargawa Stara k. Kutna, zm. 19 VII 1904, Baku,
inżynier górnik, geolog;
Zwenkau-Harth
[cwẹnkau ha:rt],
stanowisko archeologiczne w środkowej części Niemiec, ok. 12 km na południe od Lipska;
żagwiowate, Polyporaceae,
rodzina grzybów podstawczaków, zaliczana do funkcjonalnej grupy grzybów rozkładających drewno, o twardej konsystencji, o hymenoforze rurkowatym (poliporoidalnych), niespokrewnionych ze sobą, ale wykazujących podobieństwo morfologiczne oraz podobieństwo konsystencji owocników i zasiedlanych podłoży.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia