naziemną

Encyklopedia PWN

VSAT, ang. Very Small Aperture Terminal,
sieć (system) łączności satelitarnej, w której abonenckie stacje naziemne, umiejscowione na lądzie (satelitarna stacja naziemna), tzw. terminale VSAT, są wyposażone w anteny o małej powierzchni (aperturze).
jedna z metod geodezji satelitarnej, stosowana do wyznaczania geoidy i parametrów pola grawitacyjnego Ziemi na obszarze mórz i oceanów oraz do badania pływów oceanicznych, prądów mor., falowania oceanów i mórz, a także do badania zmian grubości pokrywy lodowej obszarów okołobiegunowych.
AWACS
[ẹıuäks] Wymowa,
ang. Airborn Warning and Control System Wymowa,
amerykański radiolokacyjny system wczesnego ostrzegania i dowodzenia;
balon
[fr. ballon < hiszp. balón ‘wielka kula’],
statek powietrzny lżejszy od powietrza (aerostat);
Canal+, Canal Plus,
fr. kanał telewizyjny, uruchomiony 1984, nadawany przez nadajniki naziemne, sieci kablowe oraz sztucznego satelitę;
Chrzanowski Adam, ur. 22 XII 1932, Kraków,
geodeta, jeden z nawybitniejszych na świecie specjalistów w geodezji inżynieryjnej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia