naturalnych

Encyklopedia PWN

pigmenty naturalne, barwniki naturalne,
barwne związki org. o bardzo rozmaitej budowie, występujące w organizmach żywych;
demogr. część szerszego pojęcia — ruch ludności, oznaczającego fizyczne przemieszczenia ludzi lub zmiany w czasie liczby i struktury demograficznej ludności.
ciało niebieskie obiegające planetę;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia