naturalne

Encyklopedia PWN

środki stosowane w celu wywołania narkozy, tzn. przejściowego stanu zahamowania czynności kory mózgowej, ośrodków podkorowych i rdzeniowych, w celu przeprowadzenia bezbolesnego zabiegu chirurgicznego;
zobowiązanie, łac. obligatio,
prawo stosunek prawny, w którym uprawniony (wierzyciel) może żądać od zobowiązanego (dłużnika) świadczenia, które zobowiązany powinien spełnić;
Zola Émile Wymowa, ur. 2 IV 1840, Paryż, zm. 29 IX 1902, tamże,
pisarz francuski, główny przedstawiciel i teoretyk naturalizmu.
związki org. o budowie cyklicznej, których cząsteczki zawierają od 12 atomów (pierścień makrocykliczny);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia