naturalne

Encyklopedia PWN

zaprawa, grunt,
szt. plast.
zarośnięcie, atrezja, obliteracja,
med. patologiczne zamknięcie i spowodowana tym niedrożność naturalnego przewodu (jelita, pochwy, odbytu, przewodów żółciowych);
biol. ewolucyjna zasada przyjmująca, że dobór naturalny faworyzuje takie dziedziczne sposoby zachowania się osobnika, które dają największe korzyści (zyski) przy najmniejszych stratach (kosztach, ang. investment).
ekon. część zasobów naturalnych; są to przede wszystkim zasoby energetyczne (paliwa kopalne) i minerały.
budowla melioracyjna służąca do stosunkowo krótkiego piętrzenia wody (nie wyżej niż do poziomu przyległego terenu) w rowach nawadniających i odwadniających oraz na niewielkich ciekach naturalnych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia