naturalne

Encyklopedia PWN

występujące w okresie godowym zachowanie popędowe, prowadzące do kopulacji, w którym zachodzi porozumiewanie się samca i samicy przez dziedziczne, charakterystyczne dla danego gat. wyzwalacze, jak zrytualizowane (rytualizacja) godowe pozy i popisy zwierząt;
substancje chemiczne i radioaktywne oraz bakterie chorobotwórcze i in. mikroorganizmy, występujące w glebach w ilościach przekraczających ich naturalną zawartość, niezbędną do zapewnienia obiegu materii i energii w ekosystemach, a także zanieczyszczenia mechaniczne, czyli substancje stałe inne niż tworzywo glebowe (części szkieletowe), o wymiarach ponad 1 mm, którymi mogą być m.in. odpady budowlane, nieorganiczne odpady komunalne, tj. tworzywa sztuczne, szkło, opakowania itp.
ciekłe mieszaniny naturalnych i syntetycznych substancji zapachowych, o specyficznym zapachu, przygotowane do wprowadzenia do wyrobu;
zapłodnienie sztuczne, zapłodnienie wspomagane medycznie,
med. procedury med. mające na celu uzyskanie ciąży w przypadku niepłodności małżeńskiej (partnerskiej) przy założeniu zastąpienia lub ominięcia jakiegoś elementu naturalnego zapłodnienia;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia