naturalne

Encyklopedia PWN

szczególne, charakterystyczne dla wieku dziecięcego zachowania zwierząt;
Zabża Andrzej, ur. 11 XII 1932, Komarówka Podlaska,
chemik organik;
woj. (od 1999) w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem Bałtyckim (dł. granicy mor. 184,9 km), na zachodzie graniczy z Niemcami (186,6 km), na wschodzie z woj. pomor., na południowym wschodzie z wielkopol., na południu z lubuskim; utworzone z woj. szczecińskiego, koszalińskiego oraz części słupskiego, pilskiego i gorzowskiego;
hist. pas zaoranego pola szerokości kilku lub kilkunastu skib;
ekon. teoria wyjaśniająca niemożność wstąpienia na drogę rozwoju gospodarczego najbiedniejszych krajów świata;
miasto w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim, na południowej krawędzi Wysoczyzny Płońskiej, na pr. brzegu Wisły.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia