naturalne

Encyklopedia PWN

mat. liczby 1, 2, 3, ... (niektóre definicje zaliczają do nich również 0);
pigmenty naturalne, barwniki naturalne,
barwne związki org. o bardzo rozmaitej budowie, występujące w organizmach żywych;
ekon. twory organiczne (rośliny, zwierzęta, ekosystemy) i nieorganiczne (atmosfera, wody, minerały), wykorzystywane przez człowieka w procesie produkcji i konsumpcji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia