naturalna

Encyklopedia PWN

zespół pisarzy ros., reprezentujących wczesną formę ros. realizmu wywodzącą się z prozy obyczajowej lat 30. XIX w., twórczości N. Gogola oraz pozostającą pod wpływem nauk przyr.;
gęsty wyciek z uszkodzonych miejsc pni i gałęzi niektórych drzew owocowych;
ekon. wytwarzanie produktów w celu zaspokojenia własnych potrzeb producentów, a nie na wymianę.
pozostałość magnetyczna naturalna, ang. Natural Remanent Magnetization (NRM),
pozostałość magnet. uzyskana przez skały w ziemskim polu magnet. podczas ich powstawania i w czasie historii geol.;
biol. nazwa synonimiczna → doboru naturalnego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia