naturalistyczny

Encyklopedia PWN

kierunek w pedagogice oparty na założeniu, że działalność wych. powinna być dostosowana do — pojmowanej psychol. — „natury” dziecka; w skrajnej postaci utożsamia wychowanie z opieką nad naturalnym, samorzutnym rozwojem dziecka.
socjologia
[łac.-gr.],
w pierwotnym i najszerszym znaczeniu nauka o społeczeństwie.
w sensie węższym doktryna Arystotelesa; w sensie szerszym dzieje myśli Arystotelesa w czasach starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych;
Strindberg
[strịndbärj]
Johan August Wymowa, ur. 22 I 1849, Sztokholm, zm. 14 V 1912, tamże,
pisarz szwedzki, mistrz dramatu naturalistycznego i prekursor dramatu ekspresjonistycznego.
weryzm
[wł. vero ‘prawdziwy’],
szt. plast.:
rozwijała się 2340–2200 p.n.e. w Mezopotamii w okresie istnienia państwa Akad
Amfitieatrow Aleksandr W., ur. 26 XII 1862, Kaługa, zm. 26 II 1938, Levanto (Włochy),
ros. pisarz i publicysta;
Anderson
[ạ̈ndərsən]
Sherwood Wymowa, ur. 13 IX 1876, Camden (stan Ohio), zm. 8 III 1941, Colón (Panama),
pisarz amerykański;
Brzozowski Stanisław, właśc. Leopold S. Leon Brzozowski, pseud. Adam Czepiel, ur. 28 VI 1878, Maziarnia k. Chełmna, zm. 30 IV 1911, Florencja,
filozof, publicysta, krytyk lit., prozaik, dramaturg.
jedna z głównych kategorii estetycznych, zazwyczaj pojmowana jako opozycja wobec kategorii piękna; rezultat naruszenia przyjętych kanonów piękna.
Cardano
[kardạno]
Gerolamo (Geronimo, Girolamo) Wymowa, Hieronymus Cardanus, ur. 24 IX 1501, Pawia, zm. 21 IX 1576, Rzym,
włoski matematyk, lekarz i filozof.
Cézanne
[sezạn]
Paul Wymowa, ur. 19 I 1839, Aix-en-Provence, zm. 22 X 1906, tamże,
malarz francuski, jeden z najwybitniejszych artystów przełomu XIX i XX w..
Darwin
[dạ:ruın]
Charles Robert Wymowa, ur. 12 II 1809, Shrewsbury, zm. 19 IV 1882, Down (Downe),
przyrodnik angielski, twórca teorii ewolucji biologicznej, zwanej od jego nazwiska darwinizmem.
darwinizm społeczny, darwinizm socjologiczny,
kierunek w socjologii występujący w 2. połowie XIX w. i stanowiący skrajną postać teorii naturalistycznych (naturalizm) i jedną z odmian teorii ewolucjonistycznych (ewolucjonizm);
Dawid z Dinant
[d. z dinạ̃],
data ur. nieznana, zm. 1210(?),
średniow. przyrodnik, filozof, lekarz;
Decroly
[dökrolị]
Ovide Wymowa, ur. 23 VII 1871, Ronse, zm. 12 IX 1932, Bruksela,
belgijski lekarz, psycholog i pedagog;

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

naturalizm
1. «uwydatnienie czegoś nieprzyjemnego, brutalnego»
2. «kierunek filozoficzny tłumaczący całość zjawisk zachodzących w świecie działaniem praw przyrody»
3. «kierunek w literaturze i sztuce powstały w drugiej połowie XIX w., którego głównym założeniem było wierne rejestrowanie zjawisk życia, również w jego drastycznych przejawach»
4. «kierunek pedagogiczny oparty na założeniu, że praca wychowawcza jest najbardziej skuteczna, gdy przystosowuje się do natury dziecka»
5. «kierunek w socjologii drugiej połowy XIX w., opierający się na założeniu, że społeczeństwo jest częścią przyrody i jej prawa decydują o przebiegu procesów społecznych»

• naturalistyczny • naturalistycznie • naturalista • naturalistka
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia