naturalistyczny

Encyklopedia PWN

kierunek w pedagogice oparty na założeniu, że działalność wych. powinna być dostosowana do — pojmowanej psychol. — „natury” dziecka; w skrajnej postaci utożsamia wychowanie z opieką nad naturalnym, samorzutnym rozwojem dziecka.
socjologia
[łac.-gr.],
w pierwotnym i najszerszym znaczeniu nauka o społeczeństwie.
w sensie węższym doktryna Arystotelesa; w sensie szerszym dzieje myśli Arystotelesa w czasach starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych;
Strindberg
[strịndbärj]
Johan August Wymowa, ur. 22 I 1849, Sztokholm, zm. 14 V 1912, tamże,
pisarz szwedzki, mistrz dramatu naturalistycznego i prekursor dramatu ekspresjonistycznego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia