natryskowymi

Encyklopedia PWN

przyrząd z uchwytem pistoletowym do rozpylania i natryskiwania rozpylonej substancji;
wytwarzanie ochronnej lub regeneracyjnej warstwy na powierzchni przedmiotów metal. przez natrysk stopionego metalu (najczęściej aluminium, cynku) pistoletem metalizacyjnym.
technika drukowania wyrobów włókienniczych;
kopiowanie
[łac.],
proces otrzymywania kopii, tj. odtwarzania obrazów oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii, obrazów malowanych) na różnych podłożach.
pistolet
[fr.],
rodzaj strzeleckiej broni palnej (tzw. krótkiej) o krótkiej lufie z chwytem (rękojeścią) umożliwiającym strzelanie „z jednej ręki”, na odległość do 50 m;
rozpylanie cieczy na drobne kropelki w celu zwiększenia powierzchni kontaktu między cieczą a gazem (np. w procesach suszenia rozpyłowego, nawilżania gazu, granulacji) lub równomiernego rozprowadzenia cieczy na określonej powierzchni (np. rozpylanie środków ochrony roślin, malowanie natryskowe);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia