natężenie

Encyklopedia PWN

uśredniona w czasie wartość strumienia energii fali akustycznej, czyli energii przenoszonej w ciągu 1 s przez jednostkę powierzchni prostopadłej do kierunku rozchodzenia się fali;
natężenie prądu elektrycznego, prąd elektryczny, I,
wielkość fizyczna skalarna równa stosunkowi ładunku elektrycznego dq przepływającego przez dany przekrój poprzeczny przewodnika w czasie dt do tego czasu: I(t) = dq/dt;
wielkość określająca energię fali elektromagnetycznej przechodzącej przez jednostkę powierzchni prostopadłej do kierunku rozchodzenia się fali na jednostkę czasu;
podstawowa wielkość fotometrii wizualnej określana przez stosunek strumienia świetlnego padającego na oświetloną powierzchnię do wielkości tej powierzchni;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia