nastawnica

Encyklopedia PWN

w kolejnictwie urządzenie w nastawni, które zawiera m.in. dźwignie, korby, przełączniki, służące do sterowania (np. nastawiania zwrotnic, podawania sygnałów) i do kontroli wykonania poleceń (np. lampki, wskaźniki, monitory).
budynek lub pomieszczenie, w którym znajdują się urządzenia służące do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kol. i/lub np. obsługi systemów zasilania trakcji elektrycznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia