narzędziowe

Encyklopedia PWN

suport
[fr. < łac.],
suport narzędziowy,
część obrabiarki skrawającej, na której mocuje się narzędzia skrawające,
rzemiosło, w którego zakres wchodzi obróbka metali w stanie zimnym, głównie za pomocą narzędzi ręcznych i przenośnych;
m. powiatowe w województwie lubelskim, na Płaskowyżu Świdnickim, przy wschodniej granicy Lublina.
obrabiarka skrawająca służąca gł. do toczenia;
proces technol. złożony z hartowania i niskiego odpuszczania (w temp. 150–300°C);
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia