narzędziowe

Encyklopedia PWN

kobalt
[niem.],
Co, cobaltum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 27;
Maunsell White
[mänsəl uaıt]
J. III, ur. 1856, zm. 1912,
amerykański inżynier górnictwa i metalurg,
molibden, Mo, molybdaenum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 42;
podstawowa technika wytwarzania części maszyn, urządzeń, przedmiotów użytkowych itp., polegająca na nadawaniu przedmiotowi obrabianemu żądanego kształtu, wymiarów i właściwości warstwy wierzchniej przez usunięcie naddatku obróbkowego za pomocą narzędzia skrawającego (skrawające narzędzia), które naciskając na warstwę skrawaną, powoduje jej ścinanie i przekształcenie w wiór;
paleolit
[gr. palaiós ‘stary’, ‘dawny’, líthos ‘kamień’],
archeol. starsza epoka kamienia,
metrol. narzędzie pomiarowe przeznaczone do stwierdzenia, czy wartość określonego wymiaru sprawdzanego wyrobu nie przekracza górnej lub dolnej dopuszczalnej wartości granicznej albo obu tych wartości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia