narkotyki

Encyklopedia PWN

hipoksemia
[gr. hypó ‘pod’, oxýs ‘ostry’, ‘kwaśny’, haíma ‘krew’],
med. niedostateczna zawartość tlenu we krwi tętniczej upośledzająca normalne procesy metaboliczne w tkankach (niedotlenienie).
Internet
[ang.],
inform. ogólnoświatowa sieć komputerowa, łącząca lokalne sieci, korzystające z pakietowego protokołu komunikacyjnego TCP/IP, mająca jednolite zasady adresowania i nazywania węzłów (komputerów włączonych do sieci) oraz protokoły udostępniania informacji.
Interpol, ang. International Criminal Police Organization, fr. Organisation Internationale de Police Criminelle,
międzynar. organizacja policyjna zał. 1923 w Wiedniu pod nazwą Międzynar. Komisja Policji Kryminalnych (od 1938 siedziba w Berlinie);
konopie, Cannabis,
rodzaj z rodziny konopiowatych;
Kotański Marek, ur. 11 III 1942, Warszawa, zm. 19 VIII 2002, tamże,
syn Wiesława, psycholog terapeuta, działacz społeczny;
Lin Zexu, Lin Ce-sü, ur. 30 VIII 1785, Houguan (prow. Fujian), zm. 22 XI 1850, Chaozhu (prow. Guangdong),
chiń. dygnitarz, od 1838 pełnomocnik cesarza do walki z handlem opium;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia