narkotyki

Encyklopedia PWN

ruch społeczny kwestionujący podstawowe normy i wartości współczesnej kultury miejsko-przemysłowej.
popularne określenie nielegalnych obrotów dokonywanych niezgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem.
dealer
[dị:lər; ang.]:
dobra, które powinny być eliminowane z obrotu, niezależnie od tego, jaki stosunek do nich mają jednostki,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia