narkotyki

Encyklopedia PWN

terroryzm
[łac.],
różnie umotywowane, najczęściej ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup, podejmowane z naruszeniem istniejącego prawa w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych; działania te są realizowane z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków (nacisk psychiczny, przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w warunkach specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie lęku.
TREVI, Grupa TREVI,
forma współpracy państw Wspólnot Eur. w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewn., powołana 1975, funkcjonująca od 1976;
violencia
[wiolẹnsja; hiszp., ‘przemoc’],
latynoamer. tradycja rozwiązywania siłą konfliktów społ. i polit.;
Wecker
[wẹkər]
Konstantin Alexander, ur. 1 VI 1947, Monachium,
niem. poeta, piosenkarz; należy do najpopularniejszych piosenkarzy swego kraju;
instytucja państw. mająca na celu zdobywanie tajnych informacji z zakresu wojskowości, polityki i gospodarki innych państw;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia