nanotechnologia molekularna

Encyklopedia PWN

dziedzina nauki i inżynierii materiałowej zajmująca się kontrolowanym wytwarzaniem nanostruktur i nanomateriałów oraz metodami służącymi do ich badania i modelowania.
nanostruktury
[gr.-łac.],
elektron. struktury materialne składające się z elementów, których wielkość zawiera się (umownie) w granicach od kilku do kilkuset nm.
dziedzina wiedzy z pogranicza elektroniki i biologii;
dział metrologii zajmujący się pomiarami bardzo małych obiektów, wytwarzanych metodami mikro- i nanotechnologii, wykorzystywany gł. w mechanice precyzyjnej, optyce, technologii półprzewodników, technologii materiałów (chemii) oraz biologii molekularnej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia