największy wspólny dzielnik

Encyklopedia PWN

mat. dla liczb naturalnych a, b, ... , z — największa z liczb naturalnych, przez którą dzieli się bez reszty każda z liczb a, b, ... , z;
mat. liczba całkowita, która jest dzielnikiem każdej z danych liczb całkowitych;
mat. liczby 1, 2, 3, ... (niektóre definicje zaliczają do nich również 0);
mat. metoda wyznaczania największego wspólnego dzielnika (NWD) 2 liczb całkowitych lub 2 wielomianów (znana już w starożytności).
przepis postępowania prowadzący do rozwiązania ustalonego problemu, określający ciąg czynności elementarnych, które należy w tym celu wykonać.
mat. równanie algebraiczne o współczynnikach całkowitych, którego rozwiązań szuka się w liczbach całkowitych lub wymiernych (algebraiczne równanie);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia