nadzwyczajny

Encyklopedia PWN

środki prawne przysługujące stronom i in. uczestnikom postępowania przed określonym organem, zmierzające do zmiany lub uchylenia orzeczenia tego organu;
ajsymneci
[gr., ‘rozjemcy’],
kategoria nadzwyczajnych urzędników w miastach staroż. Grecji w okresie archaicznym;
Aleksander II Romanow, ur. 29 IV 1818, Petersburg, zm. 13 III 1881, tamże,
cesarz rosyjski.
Antara Ibn Szaddad, ‘Antara Ibn Šaddād, ur. ok. 525, zm. ok. 615,
arabski poeta z okresu przedmuzułmańskiego (tzw. dżahilijja);
Antoniusz Marek, Marcus Antonius, ur. 143 p.n.e., zm. 87 r. p.n.e.,
dziadek triumwira Marka Antoniusza, rzymski polityk i mówca;
apelacja
[łac. appellatio ‘odwołanie się’],
środek odwoławczy od wyroku sądu I instancji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia