nadzwyczajny

Encyklopedia PWN

fiz. dwa promienie świetlne powstające w wyniku rozdzielenia światła na powierzchni jednoosiowego kryształu opt. anizotropowego (dwójłomność);
pełny tytuł przedstawiciela dyplomatycznego najwyższej klasy wg regulaminu wiedeńskiego z 1815 i konwencji o stosunkach dyplomatycznych z 1961.
tytuł przedstawiciela dyplomatycznego drugiej klasy (wg regulaminu wiedeńskiego z 1815 i konwencji 1961 o stosunkach dyplomatycznych).
do 1990 tytuł nauk. samodzielnego pracownika nauk., wyższy od docenta a niższy od profesora zwyczajnego; ob. stanowisko, na które powołuje rektor uczelni osobę ze stopniem nauk. doktora habilitowanego lub tytułem profesora.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia