nadziemnych

Encyklopedia PWN

podstawowy organ roślin naczyniowych, składający się z łodygi, stanowiącej oś p.r., i liści.
bot. trwała, wieloletnia roślina zielna, corocznie odnawiająca pęd nadziemny z zimujących pąków podziemnych (np. rabarbar, konwalia, krwawnica) lub przyziemnych (np. lebiodka zwyczajna, zimotrwałe złocienie);
bot. modyfikacje nadziemnych pędów lub utwory na normalnie wykształconych pędach, pełniące funkcje przyczepiania pędu macierzystego do podpory w celu stabilizacji mechanicznej;
stadium rozwojowe rośliny, w którym jej organy użytkowe osiągają pożądane cechy technol. (zbiorcze).
miejsca pochówków staroż. Egipcjan.
felloderma
[gr.],
bot. składnik korkowicy wytworzony przez miazgę korkotwórczą do wewnątrz, jako warstwa (lub warstwy) komórek o charakterze miękiszowym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia