nadstruktury

Encyklopedia PWN

dwuskładnikowy roztwór stały, w którym przy określonym składzie ilościowym i poniżej pewnej temperatury krytycznej nastąpiło uporządkowanie rozmieszczenia atomów w sieci krystalicznej bez zmiany typu sieci;
roztwór stały, kryształ mieszany,
chemicznie jednorodna, stanowiąca jedną fazę stałą, mieszanina 2 (lub więcej) substancji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia