nadprzewodnikami wysokotemperaturowymi

Encyklopedia PWN

kriogenika
[gr. krýos ‘mróz’, génos ‘pochodzenie’],
technika wytwarzania i utrzymywania bardzo niskich temperatur;
lantan, La, lanthanum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 57;
związki miedzi z tlenem:
samar, Sm, samarium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 62;
stront, Sr, strontium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 38;
tal
[gr. thallós ‘zielony pęd’, ‘gałązka’],
Tl, thallium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 81;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia