nadmorskie

Encyklopedia PWN

geogr. płytki, wydłużony, nadmorski zbiornik wodny zasilany głównie wodami rzecznymi, a w czasie sztormów także wodami morskimi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia