naddźwiękowe

Encyklopedia PWN

dynamika gazów, gazodynamika,
dział mechaniki płynów zajmujący się przepływami gazu z dużymi prędkościami;
ruch płynu (cieczy, gazu) w wyniku działania sił masowych, ciśnieniowych i sił lepkości (ciśnienie, naprężenia styczne).
proces fizykochemiczny, którego podstawą jest przebiegająca z dużą szybkością reakcja utleniania, polegająca na gwałtownym łączeniu się substancji spalanej (paliwa) z utleniaczem, której towarzyszy wydzielanie się dużej ilości energii i zazwyczaj płomień;
Aérospatiale
[aerospasjạl],
Société nationale industrielle aérospatiale,
francuski koncern lotniczy, założony 1970, z siedzibą w Paryżu;
Bell Helicopter Textron
[bel helıkọptər tẹkstrən],
amerykańska wytwórnia lotn.,
Czerwiński Wacław, ur. 16 XI 1900, Czortków (Ukraina), zm. 17 VI 1988, Toronto,
polski konstruktor szybowców i samolotów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia