naddźwiękowe

Encyklopedia PWN

statek powietrzny cięższy od powietrza, aerodyna o napędzie silnikowym;
Ackeret
[akrẹ]
Jacob, ur. 17 III 1898, Zurych, zm. 1981,
aerodynamik szwajcarski;
aeroakustyka
[gr. aḗr ‘powietrze’, akoustikós ‘dotyczący słuchu’],
dział akustyki zajmujący się zagadnieniami związanymi z generacją i propagacją dźwięku wywołanego zjawiskami aerodynamicznymi.
nagrzewanie się powierzchni ciała stałego opływanego przez naddźwiękowy lub hiperdźwiękowy strumień gazu.
dział mechaniki płynów badający zachowanie się gazów w pobliżu powierzchni ciał opływanych przez te gazy z prędkościami naddźwiękowymi oraz wzajemne oddziaływanie termiczne z uwzględnieniem zmian fizyczno-chemicznych (reakcji chemicznej, ablacji itp.).
akustyka
[gr. akoustikós ‘dotyczący słuchu’],
dział fizyki i techniki tradycyjnie obejmujący naukę o dźwięku rozumianym jako zjawisko słyszalne, związane z rozchodzeniem się fal sprężystych w ośrodku gazowym, a w miarę rozwoju także w ośrodkach ciekłym i stałym.
zespół zjawisk związanych z nagrzewaniem się do wysokich temp. powierzchni statków powietrznych, statków kosmicznych, rakiet i pocisków podczas lotu z dużymi prędkościami (naddźwiękowymi, hiperdźwiękowymi) w atmosferze.
termin określający zespół zjawisk związanych z przekraczaniem przez statek powietrzny prędkości równej prędkości a rozchodzenia się dźwięku w atmosferze;
Concorde
[kąkọ:rd] Wymowa,
naddźwiękowy samolot pasażerski dalekiego zasięgu;
Dąbrowski Jerzy, ur. 8 IX 1899, Nieborów, zm. 17 IX 1967, Renton (USA),
polski konstruktor samolotów, projektant nowoczesnego profilu skrzydła.
De Havilland
[dı hạ̈wılənd]
Sir Geoffrey Wymowa, ur. 27 VII 1882, Haslemere (hrab. Surrey), zm. 21 V 1965, Watford (hrab. Hertfordshire),
brytyjski pionier lotnictwa, konstruktor lotniczy, pilot doświadczalny.
destabilizator
[łac.],
lotn. dodatkowa powierzchnia nośna umieszczana na przodzie (przed płatem) niektórych samolotów;
urządzenie (dodatkowa komora spalania) w silniku turboodrzutowym umożliwiające zwiększenie ciągu silnika;
dyfuzor
[łac. diffusor ‘ten, kto rozlewa’],
odpowiednio ukształtowany przewód (kanał), w którym wskutek zmiany przekroju poprzecznego wzrasta ciśnienie płynu kosztem spadku energii kinetycznej (prędkości przepływu; Bernoulliego równanie);
fotografia utrwalająca zjawiska o szybkich i ultraszybkich przebiegach;
samoloty myśliwskie produkowane w Saab-Scania Aktiebolag;
lotn. przyrząd pokładowy samolotu do pomiaru liczby Macha;
dział mechaniki zajmujący się badaniem stanu równowagi i ruchu płynów (cieczy i gazów) oraz oddziaływania tych ośrodków na poruszające się w nich lub opływane przez nie ciała stałe.
stopy, których gł. składnikiem jest niob, a dodatkami stopowymi: wolfram, cyrkon, tantal, molibden, hafn, tytan, wanad, uran i in.;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

naddźwiękowy «o prędkości: większy od prędkości rozchodzenia się fal dźwiękowych; też o statkach powietrznych: mogący rozwinąć taką prędkość»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia