nadciśnienie

Encyklopedia PWN

fiz. ciśnienie większe od ciśnienia otoczenia.
podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi powyżej granic normy stosownej dla wieku;
przyrząd pomiarowy służący do mierzenia ciśnienia w płynach (cieczach, gazach lub parach).
nadciśnienie krwi indukowane przez ciążę, jedna z najczęstszych i najpoważniejszych patologii ciąży;
med. zwolnienie bądź całkowite przerwanie przewodzenia bodźców w dowolnym odcinku układu przewodzącego serca;
hipotensyjne leki, leki hipotoniczne, leki przeciwnadciśnieniowe,
duża grupa środków farmakologicznych obniżających ciśnienie tętnicze krwi;
Januszewicz Włodzimierz, ur. 30 XI 1927, Popielany,
lekarz internista, kardiolog;
med. zmiany tkanki lub narządu polegające na zaniku komórek miąższowych i rozroście tkanki łącznej ulegającej bliznowaceniu;
med. zespół objawów występujących w wyniku nadciśnienia w krążeniu płucnym;
lek przeciwnadciśnieniowy, blokujący wybiórczo receptory β1;
adrenolityczne leki, adrenolytica,
grupa leków działających na układ sercowo-naczyniowy;
akromegalia
[gr. ákron ‘kończyna’, mégas, megálou ‘wielki’],
przewlekła choroba wywołana nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu (somatotropiny), najczęściej przez gruczolak przysadki;
akupunktura
[łac. acus ‘igła’, punctura ‘(u)kłucie’],
metoda leczenia ludzi i zwierząt; polega na nakłuwaniu metalowymi igłami tkanek ciała w ściśle określonych miejscach.
farm. handlowa nazwa leku stosowanego w nadciśnieniu tętniczym, → alfa-metyldopa.
metylowa pochodna 3,4-dihydroksyfenyloalaniny (DOPA), aminokwasu będącego prekursorem dopaminy i in. amin katecholowych (noradrenaliny i adrenaliny);
środki stosowane w celu zapobiegania zapłodnieniu lub rozwojowi ciąży (ciąży planowanie).
beta-adrenolityki, β-adrenolityki, leki β-adrenolityczne, β-blokery,
leki blokujące receptory β-adrenergiczne w sercu, naczyniach obwodowych, oskrzelach, trzustce i wątrobie;
bezdech senny, obturacyjny bezdech podczas snu,
med. najczęstszy zespół chorobowy związany z zaburzeniami oddychania podczas snu;
Biniecki Stanisław, ur. 29 VII 1907, Sławno, zm. 3 V 1999, Warszawa,
farmaceuta, chemik, lekarz;
Blalock
[blẹılok]
Alfred, ur. 5 IV 1899, Culloden (stan Georgia), zm. 15 IX 1964, Baltimore,
chirurg amerykański;

Słownik języka polskiego PWN

nadciśnienie
1. «wzrost ciśnienia tętniczego krwi ponad wartości uznane za graniczne»
2. fiz. «nadwyżka ciśnienia ponad ciśnienie otoczenia»

• nadciśnieniowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia