nadbudowy

Encyklopedia PWN

nadbudowa, nadbudowa instytucjonalno-ideologiczna,
socjol., ekon. w teorii marksistowskiej określenie ogółu poglądów, organizacji społecznych i instytucji, które kształtują się pod dominującym wpływem bazy ekonomicznej danego społeczeństwa i tworzą wraz z nią formację społeczną;
bud. rozbudowa budowli przez zwiększenie jej wysokości bez zmiany powierzchni zabudowy.
kierunek w ekonomii, stworzony przez K. Marksa w 2. połowie XIX w.
Clark
[kla:rk]
Timothy James, ur. 12 IV 1943, Bristol,
bryt. historyk sztuki;
facjata, facjatka
[wł. facciata ‘fasada’],
arch. pomieszczenie mieszkalne w kondygnacji strychowej, wyodrębnione przez osobne ścianki, które przebijają połać dachu, tworząc rodzaj nadbudowy ponad gzymsem koronującym budynku;
Harrington
[hạ̈rıŋtən]
James, ur. 7 I 1611, Upton, zm. 11 IX 1677, Londyn,
ang. myśliciel polityczny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia