nadążne

Encyklopedia PWN

regulacja automatyczna, w której zadana wartość wielkości regulowanej nie jest znaną z góry funkcją czasu;
układ nadążny, układ śledzący,
autom. układ sterowania, w którym zadana wartość wielkości sterowanej nie jest znaną z góry funkcją czasu;
oddziaływanie mające na celu zapewnienie zachowania obiektu w żądany sposób lub w sposób zbliżony do żądanego albo realizację żądanego celu.
regulacja
[łac.],
autom. najczęściej stosowany rodzaj sterowania, oddziaływanie ręczne lub automatyczne, na dany obiekt (najczęściej fiz., technol.) mające na celu zmniejszenie odchylenia przebiegu jego wielkości wyjściowej (regulowanej) od przebiegu wartości zadanej;
serwomechanizm
[łac.-gr.],
zamknięty układ sterowania (regulacji nadążnej), w którym wielkością sterowaną (regulowaną) jest położenie kątowe lub liniowe elementu obiektu sterowania, np. wału wyjściowego przekładni mech. napędzanej przez silnik elektr. lub tłoczyska siłownika hydraulicznego.
termoregulator
[gr.-łac.],
regulator temperatury,
urządzenie techn. (regulator) wykorzystywane do utrzymywania żądanej temperatury obiektu (np. pieca elektr. lub gazowego, komory tropikalizacyjnej);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia