naczyniowe

Encyklopedia PWN

rodzaj angiografii cyfrowej;
produkty komórek odpornościowych należące do licznej grupy cytokin i czynników wzrostowych wpływające na procesy regeneracji, wzrostu i tworzenia naczyń krwionośnych;
med. połączenie pomostem naczyniowym aorty z tętnicami wieńcowymi obwodowo od miejsca zwężenia lub niedrożności; rodzaj by-passu.
apoplast
[gr.],
bot. ciągły system nieprotoplazmatycznych składników w roślinie, głównie ścian komórkowych (apoplast ścienny);
związki chemiczne azotu z tlenem;
obszar objęty ochroną 1934 (pow. ok. 1000 ha), 1954 zatwierdzony jako Babiogórski Park Narodowy o pow. 1734 ha, powiększony do 3393 ha (3197 ha zajmują lasy, 1282 ha jest pod ścisłą ochroną, 2022);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia