naczyniowe

Encyklopedia PWN

rodzaj angiografii cyfrowej;
produkty komórek odpornościowych należące do licznej grupy cytokin i czynników wzrostowych wpływające na procesy regeneracji, wzrostu i tworzenia naczyń krwionośnych;
med. połączenie pomostem naczyniowym aorty z tętnicami wieńcowymi obwodowo od miejsca zwężenia lub niedrożności; rodzaj by-passu.
apoplast
[gr.],
bot. ciągły system nieprotoplazmatycznych składników w roślinie, głównie ścian komórkowych (apoplast ścienny);
związki chemiczne azotu z tlenem;
obszar chroniony od 1921 (jako leśnictwo Rezerwat), 1932 rezerwat (pow. 4693 ha), 1947 B.P.N. o pow. 5348 ha, 1995 powiększony do 10 517 ha (w tym 9551 ha gruntów leśnych, pod ochroną ścisłą — 5726 ha, 2008).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia