naczyniowe

Encyklopedia PWN

choroby różnych roślin naczyniowych wywoływane przez grzyby mitosporowe z rodzaju Verticillium (gł. Verticillium dahliae i Verticillium alboatrum), zasiedlające ksylem (drewno);
wiąz, Ulmus,
rodzaj roślin okrytozalążkowych, drzewiastych z rodziny wiązowatych;
wiąz szypułkowy, wiąz limak, limak, Ulmus laevis,
drzewo o bardzo niesymetrycznych liściach;
funkcja rośliny (jedna z podstawowych) warunkująca przebieg jej wzrostu i rozwoju oraz realizację procesów życiowych przebiegających w pojedynczych komórkach i w całym organizmie.
przyrząd wskazujący poziom wody w rzece lub zbiorniku wodnym, a także w naczyniu (zbiorniku) zamkniętym, np. hydroforze, kotle parowozu;
wskaźnikowe organizmy, bioindykatory, biowskaźniki,
ekol. organizmy o wąskiej amplitudzie ekologicznej, wrażliwe na nadmiar lub brak określonego składnika w siedlisku lub zdolne do akumulowania substancji toksycznej (tzw. wskaźnikowe organizmy akumulujące);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia