naczyniowe

Encyklopedia PWN

zespoły komórek w roślinie wyróżnione ze względu na strukturę i funkcję, położenie i pochodzenie;
TOF, ang. time of flight, angiografia czasu przepływu,
jedna z technik angiografii rezonansu magnetycznego;
transplantologia
[łac. transplantare ‘szczepić’, ‘przesadzać’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział medycyny, nauka zajmująca się przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów;
Vane
[weın]
Sir John Robert, ur. 29 III 1927, Tardebigg (hrab. Worcestershire), zm. 19 XI 2004, Farnborough (hrab. Kent),
ang. biochemik, farmakolog;
bot. układ (zespół) tkanek przewodzących (drewna i łyka), miękiszowych i czasem wzmacniających, tworzących wewn. część łodygi i korzenia roślin naczyniowych, należący do budowy pierwotnej rośliny, mniej lub bardziej wyraźnie oddzielony od pierwotnej kory (leżącej na zewnątrz od niego).
choroby różnych roślin naczyniowych wywoływane przez grzyby mitosporowe z rodzaju Verticillium (gł. Verticillium dahliae i Verticillium alboatrum), zasiedlające ksylem (drewno);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia