naczyniowe

Encyklopedia PWN

ryniofity, Rhyniophyta,
gromada najstarszych i najprostszych lądowych roślin naczyniowych, do których zalicza się wymarłe formy żyjące od górnego syluru po środkowy dewon.
sporofil
[gr.],
liść zarodnionośny,
bot. liść roślin naczyniowych, na którym tworzą się zarodnie (sporangia);
systemiczne preparaty, preparaty układowe,
pestycydy odznaczające się zdolnością przenikania do tkanek roślin, gdzie rozprzestrzeniają się za pomocą wiązek naczyniowo-sitowych — przez część naczyniową (ksylem) od korzeni w górę do pędów i liści bądź odwrotnie, przez część sitową (floem) od liści do korzeni;
Szweykowski Jerzy, ur. 11 VII 1925, Kraków, zm. 8 XI 2002, k. Wieruszowa,
mąż Alicji, botanik, genetyk;
bot. przekształcone, podstawowe jednostki morfologiczne, z których wg teorii telomowej rozwinęły się ewolucyjnie wszystkie organy roślin naczyniowych (pęd gł. i pędy boczne, liście, organy rozrodcze);
biol. teoria, według której wszystkie organy roślin naczyniowych rozwinęły się ewolucyjnie z telomów (szczytowych, nierozgałęzionych odcinków bezlistnego pędu, zawierającego pojedynczą wiązkę przewodzącą), które uległy odpowiednim przekształceniom.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia