naczyniowe

Encyklopedia PWN

urządzenia do pomiaru przepływu krwi w naczyniach krwionośnych;
przeszczep, transplantat,
med. tkanka, narząd lub proteza z tworzywa sztucznego (np. proteza naczyniowa), przeznaczone do wszczepienia w miejsce tkanek uszkodzonych, zmienionych lub brakujących (transplantacja).
ramienica, chara, Chara,
rodzaj glonów zielenic, z rzędu ramienic;
Raynauda choroba
[ch. renoda],
choroba naczyniowa objawiająca się napadowym blednięciem i sinicą skóry palców rąk (rzadziej stóp);
Rostański Krzysztof, ur. 16 X 1930, Suchedniów, zm. 27 XII 2012, Katowice,
botanik;
różnorodność biologiczna, bioróżnorodność,
zróżnicowanie żywej przyrody na wszystkich poziomach jej organizacji (materiału genetycznego, populacji i gatunków, oraz ekosystemów);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia