naczyniowe

Encyklopedia PWN

med. zmniejszenie przepływu krwi przez tkanki i narządy;
grupa leków działających na ośrodkowy układ nerwowy i poprawiających integracyjne czynności kory mózgowej oraz stymulujących mechanizmy związane z takimi procesami, jak uwaga, pamięć i uczenie się, szczególnie w sytuacjach upośledzających funkcje mózgu (niedotlenienie, działanie związków toksycznych);
okaryna
[wł. occarina ‘gąska’],
instrument muz. z grupy aerofonów wargowych (aerofony);
okluzjoner
[łac.],
urządzenie sterowane automatycznie, stosowane do okluzji naczyniowej zewn. (zamknięcia żył i tętnic) kończyn w celu okresowego wstrzymania przepływu krwi.
oligotroficzne jezioro,
[gr. olígos ‘mały’, trophḗ ‘pożywienie’],
ekol. stosunkowo głęboki zbiornik słodkowodny, stadium młodociane jeziora, także wysokogórskie jezioro polodowcowe ubogie w substancje odżywcze, o niskiej produkcji, dużej różnorodności gatunkowej i małej obfitości organizmów roślinnych i zwierzęcych;
paprociowe, Pterophyta,
gromada zarodnikowych roślin naczyniowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia