naczyniowe

Encyklopedia PWN

jedna z części błony naczyniowej oka, wchodzącej w skład ściany gałki ocznej;
Nägeli, Naegeli, Karl Wilhelm von, ur. 27 III 1817, Kilchberg k. Zurychu, zm. 11 V 1891, Monachium,
szwajcarski botanik i genetyk;
nerkowe ciałko, ciałko nerkowe Malpighiego, dawniej zw. torebka Bowmana,
początkowy, ślepo zakończony odcinek nefronu;
neurochirurgia
[gr. neúron ‘nerw’, cheirurgía ‘rękodzielnictwo’],
dziedzina medycyny obejmująca wiedzę o rozpoznawaniu i operacyjnym leczeniu chorób układu nerwowego ośrodkowego (mózgowie i rdzeń kręgowy) oraz nerwów obwodowych;
med. zmniejszenie we krwi obwodowej stężenia hemoglobiny poniżej wartości prawidłowych (poniżej 140 g/l u mężczyzn i poniżej 120 g/l u kobiet), liczby krwinek czerwonych (poniżej 4,5 · 1012/l u mężczyzn i 4,0 · 1012/l u kobiet) oraz wskaźnika hematokrytowego (poniżej 0,40 l/l u mężczyzn i 0,36 l/l u kobiet), także zmniejszenie całkowitej masy krwinek czerwonych, a niekiedy i całkowitej objętości krwi krążącej;
Nielubowicz Jan, ur. 28 X 1915, Warszawa, zm. 2 II 2000, tamże,
chirurg; pionier przeszczepiania nerek w Polsce;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia