nachylone

Encyklopedia PWN

Centralny, Masyw, Massif central,
wyżynno-górski region we Francji, stanowiący najwyższą część hercyńskiego pasa górotwórczego Europy Zachodniej;
astr. planetoida pasa głównego o numerze katalogowym 1;
górn. wyrobisko korytarzowe dowolnej długości, o stosunkowo małym przekroju poprzecznym, prowadzone poziomo lub z niewielkim nachyleniem (do 5 stopni), wykonywane gł. w złożu; pot. każde (z wyjątkiem szybów) wyrobisko korytarzowe, niezależnie od jego nachylenia.
rodzaj przenośnika taśmowego przeznaczonego do transportu ludzi w sposób ciągły w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego (np. na lotniskach, w domach towarowych);
część konstrukcji budynku ograniczająca go od góry, zabezpieczająca przed opadami atmosferycznymi, wiatrem, promieniowaniem ultrafioletowym, hałasem oraz zmniejszająca straty ciepła;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia