nachylone

Encyklopedia PWN

meteorol. wznoszenie się powietrza wzdłuż nachylonych powierzchni, np. stoków górskich.
geofiz. różnice między polem geomagnetycznym zmierzonym na danym obszarze a polem odniesienia IGRF (International Geomagnetic Reference Field — Międzynarodowe Geomagnetyczne Pole Odniesienia);
antekliza
[łac. ante ‘przed’, gr. klísis ‘pochylenie’],
geol. rozległe wypiętrzenie tektoniczne na platformie, o średnicy setek kilometrów i łagodnie nachylonych zboczach;
bahada, bajada,
geogr. słabo nachylona (ok. 7°) równina podgórska, występująca w klimacie suchym i półsuchym, powstała wskutek połączenia się zespołu stożków napływowych utworzonych przez spływające okresowo strumienie górskie;
geol. wąska strefa w płaszczu Ziemi występująca w sąsiedztwie rowów oceanicznych, nachylona pod kątem 30–70° w stronę kontynentu, wzdłuż której są umiejscowione ogniska głębokich trzęsień ziemi;
geol. podstawowy, obok nachylenia (upad), element określający położenie i orientację struktury geol.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia