nachylone

Encyklopedia PWN

wysoko położone fragmenty lądów, mniej lub bardziej rozczłonkowane, o dużych wysokościach względnych i nachyleniach stoków, oddzielone od sąsiednich wyżyn lub nizin wyraźną granicą naturalną.
granica proporcjonalności, granica Hooke’a,
największa wartość naprężenia przy jednoosiowym rozciąganiu lub ściskaniu materiału sprężystego, przy której obserwuje się jeszcze liniową zależność (proporcjonalność) między naprężeniem σ i odkształceniem ε;
geol. wygięcie przypowierzchniowych odcinków warstw skalnych w kierunku zgodnym z nachyleniem zbocza;
hydrometria
[gr.],
dział hydrologii stanowiący jej podstawę empiryczną; zajmuje się zbieraniem informacji ilościowych o obiektach wodnych, zjawiskach i procesach;
inklinacja magnetyczna, nachylenie magnetyczne,
kąt, jaki tworzy wektor pola magnet. Ziemi z płaszczyzną poziomą;
pierwszy globalny system radiokomunikacji satelitarnej (osobistej), przeznaczony gł. do obsługi użytkowników wyposażonych w terminale ręczne (kieszonkowe);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia