nabłonku jednowarstwowym

Encyklopedia PWN

zool. rodzaj tkanki zwierzęcej;
zool. kompleksy składające się z oocytu i leżących z nim w bezpośrednim kontakcie somatycznych komórek pęcherzykowych (folikularnych), występujące u zwierząt z folikularnym typem oogenezy;
naskórek, epiderma,
nabłonek wielowarstwowy budujący zewn. część skóry kręgowców; powstaje z ektodermy;
anat. przezroczysta przednia część błony zewn. oka kręgowców;
lancetnik, Branchiostoma lanceolatum,
przedstawiciel podtypu bezczaszkowców;
błona surowicza pokrywająca mięsień sercowy (śródsierdzie), blaszka trzewna osierdzia surowiczego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia