naśladować

Encyklopedia PWN

dwugarmond, dubelgarmond,
stopień pisma równy 20 punktom typograficznym (7,521 mm);
dywan kwiatowy, kobierzec kwiatowy,
płaszczyznowa kompozycja kwiatowa z roślin niskich, zwartych, naśladująca ornamentykę dywanów;
księga Nowego Testamentu opisująca początki Kościoła (30 r.–ok. 62 r. n.e.) i interpretująca je teologicznie.
dziwogony, dławiki, Dicruridae,
rodzina ptaków z rzędu wróblowych;
Dźńanadas, Jñānadas, ur. ok. 1530, Kandra (Bengal), data śmierci nieznana,
poeta indyjski, tworzący w języku bengalskim i bradźbuli;
echomimia
[gr. ēchṓ ‘dźwięk’, ‘odgłos’, ‘echo’, mímesis ‘naśladownictwo’],
med. objaw zaburzeń psychicznych;
echopraksja
[gr. ēchṓ ‘dźwięk’, ‘odgłos’, ‘echo’, práxis ‘czynność’],
med. objaw zaburzeń psychicznych;
Emin Fiodor A., właśc. Mahomet Ali Emin, ur. ok. 1735, Stambuł, zm. 29 IV 1770, Petersburg,
pisarz rosyjski;
empire
[ãpị:r; fr. < łac. imperium ‘władza’, ‘państwo’, ‘cesarstwo’] Wymowa,
styl Cesarstwa,
późna odmiana klasycyzmu ukształtowana we Francji 1800–15, związana przede wszystkim z okresem panowania cesarza Napoleona I.
emulacja
[łac. aemulatio < aemulari ‘naśladować’, ‘współzawodniczyć’],
inform. technika rozpoznawania przez układ elektroniczny lub program zw. emulatorem, danych przeznaczonych dla innego układu lub programu;
Epiktet z Hierapolis, Epíktētos, ur. ok. 50 r., Hierapolis (Frygia, Azja Mniejsza), zm. między ok. 125 a 130,
gr. filozof ze szkoły stoików;
dział estetyki ogólnej poświęcony muzyce,
działalność artystyczna Etrusków zamieszkujących tereny środkowej Italii, między Morzem Tyrreńskim, Tybrem i Arno, od IX do I w. p.n.e.
Eyck
[eik]
Jan van, ur. ok. 1395, Maaseik(?), zm. 22 lub 23 VI 1441, Brugia,
brat Huberta. Malarz niderlandzki.
Fagunwa Daniel Olorunfemi, ur. 1903, Okeigbo, zm. 9 XII 1963, Bida,
prozaik nigeryjski z ludu Joruba, tworzący w języku joruba, z zawodu nauczyciel;
falsyfikat
[łac. falsificus ‘sfałszowany’],
dzieło sztuki powstałe wskutek świadomego naśladowania wytworu określonego autora lub okresu; wykonanie falsyfikatu jest często powodowane chęcią zysku ze sprzedaży go jako autentyku;
Feliński Alojzy, ur. 1771, Łuck, zm. 23 II 1820, Krzemieniec,
poeta i dramaturg;
filigran
[fr. < wł.],
szt. plast.:
Fischer von Erlach
[fı̣szər fon e.]
Johann Bernhard Wymowa, ur. 20 VII 1656, Graz, zm. 5 IV 1723, Wiedeń,
architekt austriacki; jeden z najwybitniejszych przedstawicieli baroku w architekturze środkowoeuropejskiej.
Flinck
[flıŋk]
Govert (Govaert), ur. 25 I 1615, Kleve, zm. 2 II 1660, Amsterdam,
malarz holenderski;

Słownik języka polskiego PWN

naśladować
1. «wzorować się na kimś, na czymś, postępować podobnie jak ktoś inny»
2. «odtwarzać, udawać kogoś, coś»

• naśladowca
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia