n

Encyklopedia PWN

N.N.
[łac.],
skrót (od nomen nescio ‘imienia nie znam’) używany na oznaczenie kogoś nieznanego.
N,N-dimetyloformamid, DMF, HC(O)N(CH3)2,
związek organiczny, dimetylowy amid kwasu mrówkowego;
n.e., skrót określenia „nasza era”,
używanego współcześnie, oznaczającego lata od początku ery chrześcijańskiej;
n/s, ang. nuclear ship, n.s.,
oznaczenie statku o napędzie jądrowym.
miara poziomu hałasu, stosowana do oceny subiektywnego odczucia szkodliwości lub dokuczliwości hałasu;
oznaczenie jednostki momentu siły, → niutonometr.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia