myślenie

Encyklopedia PWN

psychol. świadomy proces psychiczny człowieka, prowadzący do pośredniego i uogólnionego poznania oraz zrozumienia otaczającej go rzeczywistości; w węższym znaczeniu m. jest aktywną czynnością umysłową, dzięki której są odzwierciedlane ogólne cechy różnych rzeczy, zdarzeń i zjawisk oraz stosunki między nimi.
psychol. myślenie za pomocą pojęć i operacji dokonywanych na pojęciach, oderwane od właściwości i cech przedmiotów danych bezpośrednio w spostrzeżeniu.
myślenie obrazowo-ruchowe, myślenie sensoryczno-motoryczne,
psychol. myślenie dokonujące się w bezpośrednim działaniu, na podstawie spostrzeżeń, przypomnień i operacji ruchowych na konkretnych przedmiotach.
psychol. myślenie polegające na zastosowaniu w nowych sytuacjach uprzednio zdobytej wiedzy, wykorzystaniu w nowych warunkach poznanych metod rozwiązywania problemów.
psychol. zjawisko występujące w grupach o dużej spójności, polegające na sztywnym podtrzymywaniu zbiorowo podjętych decyzji.
wiara w skuteczność oddziaływania na świat zewn. za pomocą czynności i formuł magicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia