murowa

Encyklopedia PWN

Agrigento
[agridżẹnto] Wymowa,
dawniej Girgenti,
m. we Włoszech, w południowo-zachodniej części Sycylii;
cytadela Koryntu położona na południe od miasta;
Aloisio da Carcano
[aloịzjo da karkạno],
Alewiz Staryj, Aleviz Friazin, Alvisio, żył na przeł. XV i XVI w.,
architekt włoski;
ruiny antycznego miasta i jednej ze stolic średniow. Armenii oraz dawnego centrum rel. Ormian, obecnie opuszczona miejscowość Anikoyü we wschodniej Turcji, 45 km na wschód od Karsu, nad graniczną z Armenią rz. Achurian.
m. w północno-wschodniej części Niemiec, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, nad rz. Piana.
Annaba, ‘Annābah, fr. Bône,
m. w północno-wschodniej Algierii, nad M. Śródziemnym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia